Presentació de la Comissió d’Habitatge de l’Assemblea de Vallcarca

El passat dissabte 26 de novembre es va presentar “La Clau“, la nova Comissió d’Habitatge de l’Assemblea de Vallcarca al cantó de la plaça Uri Caballero (C/ Farigola amb C/ Argentera) del barri de Vallcarca.

Un membre de la Comissió va exposar breument els que seran els tres eixos de treball d’aquesta iniciativa centrada a garantir, mitjançant el suport mutu entre veïnes, l’accés a un habitatge digne al nostre barri: la lluita contra els desnonaments, contra la pobresa energètica i contra la gentrificació.

Un cop acabada la presentació, i just abans del dinar popular, es va reivindicar públicament l’okupació d’un habitatge al C/ Cambrils 5, propietat de l’Ajuntament (i fins ara en desús, tot i la urgent emergència habitacional que pateix la ciutat).

La pancarta desplegada des del terrat de l’edifici amb la llegenda “L’HABITATGE ÉS UN DRET COM UNA CASA” (eslògan de l’última campanya del mateix govern municipal) ens recorda que drets tan fonamentals, però tan poc respectats, com l’accés a un sostre digne es poden fer efectius mitjançant l’acció directa col·lectiva.

Si voleu participar o necessiteu ajuda, podeu posar-vos en contacte amb la Comissió d’Habitatge a través del mail a habitatgevallcarca@tutanota.com o enviant un sms al número de telèfon 604 366 238.

Amb el sostre de la gent no s’hi juga!

Presentació de la Comissió d’Habitatge de l’Assemblea de Vallcarca

COMUNICAT DE L’ASSEMBLEA SOBRE CRITERIS URBANÍSTICS (MPGM)

CRITERIS URBANÍSTICS DISPARS

Des de l’Assemblea de Vallcarca volem deixar clares algunes qüestions en referència a les actuacions previstes a les diferents Unitats d’Actuació de propietat privada del pla urbanístic que afecta el nostre barri.
Ens complau la disposició de l’administració a l’hora de proposar millores a les Unitats d’Actuació privades i d’haver incorporat propostes veïnals en la UA2 “Cantera” i UA5 (Farigola-Medes). I treballarem conjuntament aportant idees per tal de construir el barri que volem.

Després de diverses reunions el curs passat demanant que es modifiqués el pla també a les parcel·les privades, no només en l’àmbit del concurs, es van entregar les esmenes i propostes de millora de totes les parcel·les (UA’s) privades. Resulta que enguany, en una nova taula de concertació, el dia 10 d’octubre, de les 4 unitats d’actuació privades l’ajuntament va portar dues modificades, i ens va transmetre que tot no es podria modificar i ens va emplaçar a escollir el lloc on calia centrar els esforços.

Ara, a la taula de concertació posterior, el dia 20 d’octubre, ens van explicar que estaven disposats a modificar les unitats d’actuació de propietat privada, però que tenien una quantitat limitada de diners. Se’ns va emplaçar a escollir on gastar-los.

Ens vam endur l’encàrrec i vam fer una assemblea extraordinària molt concorreguda, on van assistir diferents entitats del barri (membres de l’hort, grup de criança, assemblea, veïnes individuals, grup promotor de la cooperativa d’habitatge), a causa de la transcendència de les decisions. La nostra aposta és mantenir els espais que tenen vida i generen vida i debatre obertament els criteris que han de definir el futur urbanístic del barri.

La cantonada Argentera-Farigola és el centre actual del barri, ja que és on s’uneix el principal eix vertebrador, el carrer Farigola, amb la connexió envers el metro i el carrer Mare de Déu del coll, l’altre eix viari important. Apostem per potenciar aquesta trobada de fluxos donant espai públic, plaça, que ho permeti i ho afavoreixi. És per aquest caràcter de centralitat que l’hort veïnal es va emplaçar en aquest solar, i no en qualsevol altre. Aquest hort creat per les veïnes després de tants anys de negligència administrativa, genera un espai de trobada veïnal i d’esbarjo tant pels adults com pels més petits. Aquest hort és el símbol de la resistència del veïnat davant de la proliferació de solars buits i abandonats. Quan Vallcarca torni a ser un barri ple de cases i nous veïns, no volem oblidar els que van ser tots aquests anys de lluita. Per aquest motiu volem que l’hort es quedi on està i que l’espai d’ús públic s’ampliï a tota la cantonada. Aquí és on pensem que cal gastar els diners, perquè és on més beneficiarà els veïns i les veïnes de tot el barri.
A més a més, reivindiquem la necessitat de concentrar l’espai públic en forma de plaça i no de carrer ample. I reivindiquem la reducció d’alçades per tal de mantenir la idiosincràsia vallcarquina. A les diferents taules de concertació es va fer especial incís en mantenir la identitat de barri-poble. Qüestió que ara ens neguen i que considerem de vital importància.

Contràriament al missatge que inicialment se’ns va transmetre, ens trobem amb què les prioritats ja han estat escollides per l’ajuntament, tot rebutjant la possibilitat de negociar sobre d’altres unitats. Al·leguen que nosaltres apostàvem per la UA2 i que “no es pot tocar tot”. La “cantera” (UA2) ens sembla un espai interessant, però havent de prioritzar uns espais davant d’altres creiem que la “cantera” no és un punt de trobada pel veïnat i alhora no té tampoc un valor simbòlic de pes que ens faci canviar l’opinió. Igualment, cal tenir en compte que construir a la “cantera” no perjudiqui els veïns i les veïnes que viuen al seu entorn, i que per tant la reurbanització d’aquest espai s’ha de fer amb el consens del veïnat, sobretot dels que es veuen afectats per les noves construccions.

Per acabar, considerem que el model urbanístic de Vallcarca no pot recaure en decisions que prenguin mans privades, en què el benefici econòmic és l’interès principal. Doncs a la vista està, que les ciutats són cada dia menys habitables i menys confortables per a la vida dels qui residim i treballem en elles. És per això que seguim apostant per a l’elaboració d’un Pla Popular ampli i participatiu, que representi els interessos del veïnat i de les classes populars.

Assemblea de Vallcarca
23 de novembre de 2016

 

COMUNICAT DE L’ASSEMBLEA SOBRE CRITERIS URBANÍSTICS (MPGM)

Dissabte 26 presentem la nostra Comissió d’Habitatge i fem dinar popular

comi-habitatge

«El 2016 és l’any en què s’han registrat rècords històrics del preu del  lloguer a Barcelona. Accedir a un sostre mai havia estat tan difícil en  aquesta ciutat, a causa de l’increment dels preus de l’habitatge i en contraposició a la baixada que acumulen els sous des del 2009.

El nostre barri no n’és excepció: la pressió turística, amb desenes de “hostels”  i 67 pisos turístics (dels quals 32 no estan regulats), units a l’abús per part dels propietaris, que  s’aprofiten d’una demanda creixent amb oferta limitada, fan que el preu mitjà a Vallcarca sigui de 3.719 € / m2.»
Amb el sostre de la gent no s’hi juga! Us esperem!
Dissabte 26 presentem la nostra Comissió d’Habitatge i fem dinar popular

Seguim impulsant el pla popular!

Fa molts mesos que seguim una campanya informativa sobre com volem que sigui el futur urbanístic del barrimg_20161106_182853i i el que anomenem pla popular.

Davant les pressions dels promotors privats i l’ajuntament defensem les nostres propostes per construir la Vallcarca que volem. Des de la comissió d’urbanisme de l’Assemblea s’ha fet un esforç per traduir les demandes del veïnat a les diferents taules de concertació amb l’ajuntament i també a les trobades informatives i per generar consens realitzades a diferents espais dels barri.  img_20161106_182845

 

 

Sembla que els propers dies i setmanes seran claus i estem preparades i carregades de raons!! En els propers dies farem de noves trobades amb el veïnat per seguir informant al voltant de la qüestió.

pegatescampanyavkk

Seguim impulsant el pla popular!