NOUS DOCUMENTS DE LA PLATAFORMA VEÏNAL

Aquí podeu consultar en format pdf alguns dels documents generats arran de les trobades i tallers de la Plataforma Veïnat de Vallcarca, encara que no hagueu assistit els dies en que es presentaven

Document generat per la Plataforma veïnal (gener 2017)

2017-01-24-presentacio-4a-trobada-platafroam-06

Document generat per la Plataforma Veïnat de Vallcarca (juny 2016)

xerrada-14-06-2016

NOUS DOCUMENTS DE LA PLATAFORMA VEÏNAL

L’ASSOCIACIÓ QUE PROMOU LA COOPE D’HABITATGE ENS FA SABER QUE…

Parlem en nom de l’Associació per a la promoció de l’habitatge cooperatiu de Vallcarca. Ens hem constituït amb l’objectiu de promoure la creació d’una xarxa de cooperatives d’habitatges en cessió d’ús al barri de Vallcarca que faciliti la rèplica d’aquest model i que sigui una alternativa real d’accés a l’habitatge com ja ho és en altres països i a la nostra ciutat amb el projecte ja incipient de la Borda, al barri de Sants, el del carrer Princesa i la promoció de set solars públics per a habitatge cooperatiu de l’Ajuntament.

Apostem per les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús enfront de models tradicionals d’Habitatge de Protecció Oficial per a reclamar una gestió més coherent del sòl públic: en aquest model de propietat cooperativa a llarg termini cap persona esdevé propietària sinó usuària de l’habitatge, la gestió de la propietat es fa de manera col·lectiva i tenint en compte l’interès de tota la diversitat de persones que conformen la cooperativa.

En relació amb els criteris del concurs, creiem que l’aposta pel model de cooperativa amb cessió d’ús reforça el model de barri que des de bona part del veïnat es reclama des de fa anys. És un model d’accés a l’habitatge no especulatiu, que en gestiona el preu segons la capacitat de les persones que l’habiten, no segons les lleis del mercat i que fa que la propietat cooperativa es revalori socialment, no econòmicament. A més a més, promou la implicació de les habitants en la reconstrucció del barri i les apodera per a proveir-se col·lectivament de les seves necessitats bàsiques (electricitat, aigua, telefonia i internet, etc.), assegurant així un accés a l’habitatge el màxim d’inclusiu possible. En aquesta línia, volem promoure una construcció que segueixi al màxim possible criteris de sostenibilitat ambiental i social, i que garanteixi l’eficiència de l’edifici en el consum de recursos. Aquest model inclou, també, la projecció d’espais d’ús comunitari per a tot el veïnat, garantint així la creació
de vincles i compromís amb el barri.

El tipus de gestió col·lectiva de l’habitatge que proposa la nostra associació permet el desenvolupament de mecanismes de suport mutu i sosteniment d’aquelles persones _ siguin o no sòcies de la cooperativa _ que es trobin en situacions de dificultats econòmiques i/o mancades de vincles efectius familiars i/o socials. La xarxa que genera aquest tipus de comunitat, més enllà de la pròpia de la cooperativa, pot donar resposta i suport a les necessitats que moltes persones del barri ens podem trobar al llarg de les nostres vides.

L’establiment de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús garantiria l’estabilitat i arrelament d’una població al barri implicada en la seva vida comunitària, preocupada pel benestar de la resta del veïnat i activa socialment.

És per tot això, que fem la demanda perquè en els solars on hi van destinats habitatges de protecció oficial, se cedeixi el sòl, la promoció i la gestió d’aquests habitatges a cooperatives amb l’accés en cessió d’ús.

L’ASSOCIACIÓ QUE PROMOU LA COOPE D’HABITATGE ENS FA SABER QUE…