Carta de les veïnes i veïns del Triangle

Image result for el triangle vallcarca

Les veïnes i veïns de l’Avinguda Vallcarca 88 i del carrer Cambrils 3 i 5 (blocs coneguts popularment com “El Triangle“) ens posicionem a favor dels diversos documents elaborats per l’Assemblea de Vallcarca amb l’objectiu de salvar el Triangle, i seguim secundant el projecte guanyador del concurs oficial de l’Ajuntament i les Jornades Participatives del 2017, on es reflectia la voluntat popular de no enderrocar més edificis al nostre barri.

És per aquestes raons que ens hem mobilitzat durant les últimes setmanes, recollint un miler de signatures, convocant una manifestació i parlant amb diferents mitjans.

Un cop aprovat l’MPGM però, hem vist com El Triangle ha passat a formar part d’un PMU (Pla de Millora Urbana), que s’haurà de debatre i decidir en un futur indeterminat, deixant-nos, un cop més, en la incertesa més absoluta. Hem d’assenyalar que, fins ara, després d’anys de deteriorament dels edificis on habitem i per la falta d’informació i de transparència de l’Ajuntament cap a les veïnes, hem patit un important desgast emocional i una pèrdua de qualitat de vida significativa.

Per tot això, fem públiques les següents reivindicacions, dirigides cap a l’actual propietari dels immobles on vivim: l’Ajuntament de Barcelona.

EXIGIM:

1) Que no s’enderroquin més edificis. Que es respectin els consensos veïnals i el resultat de les Jornades Participatives del 2017 i que es considerin els factors humans, històrics i ecològics involucrats. Això també implica que no es permeti que El Triangle es deteriori fins a la discussió del PMU en un futur indefinit.

2) Que l’Ajuntament es comprometi a estudiar, cas a cas, la situació de les veïnes del Triangle amb voluntat de trobar una solució; incloent l’opció de revertir el procés d’expropiació a les veïnes que vulguin quedar-se o tornar a casa seva.

3) Que no s’expulsi cap veïna més del Triangle (Cambrils 7 i 9, inclosos), independentment de la seva situació, fins que no hi hagi cap moviment real sobre el futur del Triangle. Atenent la greu situació d’emergència social que existeix entorn de la necessitat bàsica de l’habitatge, no tolerarem més desnonaments ni que hi hagi pisos buits ni tapiats al nostre barri.

Signat, les veïnes i veïns del Triangle

Carta de les veïnes i veïns del Triangle