Proposta per a Núñez y Navarro (gener 2019)

Fa temps que des dels col·lectius que ens trobem a l’Assemblea de Vallcarca, estem treballant el que ha de ser la nova promoció urbanística privada al barri. De fet, moltes vegades hem expressat la nostra preocupació per com es desenvoluparà la fase de construcció de Vallcarca més enllà de l’àmbit del concurs desenvolupat al llarg de 2018.

En aquest sentit hem intentat, no poques vegades, involucrar els privats en la construcció d’un barri que ni el·lititzi l’habitatge, ni expulsi a més veïnat. Hem fet propostes per harmonitzar, en la mida del possible, els interessos privats amb la construcció d’un barri popular, on es garanteixi l’accés a l’habitatge,  on hi hagi comerç de proximitat i zones verdes.

Arribats a aquest punt se’ns torna a demanar més gestos, actes de fe, actes de bona voluntat, etc. i nosaltres diem: emplacem-nos a parlar, establim uns punts de negociació, posem negre sobre blanc. Considerem imprescindible entomar la negociació iniciada l’any passat abans que la constructora Núñez y Navarro comenci qualsevol activitat al barri relacionada amb les seves promocions. Siguin cales de terreny o el que sigui. Aquestes propostes són el punt de partida per asseure’s a negociar i concretar la declaració d’intencions a que vam arribar llavors. Qualsevol relació de confiança caldrà construir-la sobre una taula de negociació. El greuge és llarg i cal ser-ne conscients en tot moment.

Així les diferents entitats, col·lectius i individualitats que ens trobem a l’Assemblea de Vallcarca proposem com a marc de negociació els següents punts:

 1. Percentatge d’habitatge de propietaris privats destinats a  lloguer/venda regulat/da: 63% (suma de rendes molt baixes, baixes i mitjes-baixes, dades de la renda familiar disponible 2016 districte de Gràcia), a totes les Unitats d’Actuació.
 2. El preu m² de referència serà el preu del lloguer de protecció oficial establert a la zona per la Generalitat de Catalunya. Aquesta referència també serà d’aplicació als habitatges destinats a la venda.
 3. L’Ajuntament haurà de generar una bossa de candidats per aquests habitatges, amb un màxim d’ingressos i amb preferència per persones de la zona afectada i del barri.
 4. La durada del règim de lloguer regulat ha de ser de mínim 75 anys (una generació).
 5. La durada dels contractes ha de ser de 5 anys i la pujada de preus del lloguer s’ha de fer segons l’IPC.
 6. S’haurà de concretar tot en un contracte únic per tots els llogaters que accedeixin al lloguer regulat.
 7. Els pisos de lloguer regulat han d’estar repartits per totes les promocions.
 8. Els usos dels baixos hauran d’estar regulats d’acord amb el model de barri consensuat a les jornades participatives (comerç de proximitat, tallers, evitar pisos turístics i grans superfícies, etc.)
 9. Respecte de les alçades consensuades a l’MPGM.
 10. Promocions de diverses tipologies (70, 80, 90m2), per evitar micropisos turístics i/o regulats i macropisos que elititzin el barri.
 11. Respecte per la fesomia de barri-poble (control sobre l’estil constructiu).

ASSEMBLEA DE VALLCARCA
Gener del 2019

Proposta per a Núñez y Navarro (gener 2019)

Vallcarca, habitatge i lluita veïnal al 2018

Intervenció de l’Assemblea de Vallcarca / AV Som Barri a les jornades “Gràcia Davant la Gentrificació”, organitzades per l’Ajuntament i entitats veïnals el 30/11 i 1/12 del 2018 a l’Espai Jove La Fontana. Breu resum de la història recent de Vallcarca i de la seva lluita actual contra la gentrificació, per uns barris populars, verds i assequibles a les classes treballadores.

Vallcarca, habitatge i lluita veïnal al 2018

Volem que construeixin l’Institut Vallcarca JA!

photo_2019-01-04_10-47-06Diumenge 27 de gener a les 12.00 h als Jardins Comes i Llaberia
CONCENTRACIÓ I POSADA DE LA PRIMERA PEDRA
i després vermut popular

Comunicat de la Coordinadora d’AMPAS de Gràcia

La Coordinadora d’ AMPA de Gràcia amb el suport explícit de les entitats signants vol manifestar solemnement avui aquí, una vegada més, una reivindicació històrica, justificada, i necessària, pel barri de Vallcarca, pel conjunt del Districte de Gràcia, i per la ciutat de Barcelona: la construcció i posada en marxa definitiva de l’Institut d’ Educació Secundària de Vallcarca.

Aquest institut de secundària estava projectat i planificat en el Pla d’Equipaments Educatius 2008-11 de cara al tractar-se d’ una necessitat justificada i compartida per tots els agents polítics i socials.

Des d’aleshores la reivindicació encapçalada per la Coordinadora d’ Ampa de Gràcia ha sigut ferma i constant.

Al 2013 la Coordinadora d’ Ampa de Gràcia elabora un estudi anomenat Estudi d’escolarització pública a Gràcia on alertava d’ aquesta necessitat urgent. Un estudi que analitzava totes els dades d’escolarització del districte i que va esdevenir un referent per a tota la comunitat educativa en l’anàlisi i el diagnòstic del mapa escolar i que el temps ha donat la raó en les seves acurades previsions.

La necessitat de l’ Institut no només s’ha mantingut al llarg dels anys sinó que s’ha fet més gran i ara és més necessària que mai. Totes les dades analitzades corroboren aquesta necessitat.

L’alumnat en centres públics de primària del barri de Vallcarca segueix tendència alcista. I als barris propers, també.

El barri de Vallcarca necessita un institut de secundària de referència. Els nois i noies del barri s’han de desplaçar més de dos quilòmetres i mig per a anar a Instituts adscrits als seus centres com el’ Institut Montserrat o el Ménedez Pelayo, ó 3 i 4 quilometres pels del nord com l’ Institut Vall Hebron o Monturiol. Tots fora del Districte de Gràcia. Estem parlant de nens i nenes d’ 11 -12 anys que no tenen centre de secundària de proximitat al seu barri.

La creació d’ aquest Institut faria disminuir també la pressió en la demanada d’aquests instituts de fora del Districte i adscrits a molts centres de Vallcarca, que actualment no poden absorbir tota la demanda que tenen (Instituts, Vall Hebrón, Monturiol, Ménedez Pelayo, Montserrat).

El nord del Districte de Gràcia és l’única zona educativa de Barcelona que no té oferta pública de secundària. No existeix el concepte d’ Institut de proximitat en aquesta zona de Barcelona.

El barri de Vallcarca necessita l’ Institut, la manca d’ equipaments en aquesta zona i la possible utilització dels seus espais també per altres usos pel barri en horaris compatibles el fa un element necessari de cohesió social que ha generat que l’ Institut no només sigui una reivindicació i necessitat de la comunitat educativa, sinó una reivindicació de totes les entitats de Vallcarca.

L’Institut generaria dinàmiques de cohesió i de regeneració pedagògica en els centres propers i els adscrits. L’Institut podria encapçalar i garantir la continuïtat en secundària en la renovació pedagògica de molts centres de primària de la zona on s’estan aplicant. I donaria sortida a les demandes majoritàries de la població.

La Coordinadora d’ Ampa de Gràcia dona suport a les negociacions que l’ Ajuntament i Generalitat estan duent a terme per establir el calendari d’execució de l’obra i la consignació pressupostària, sempre sota criteris de màxima celeritat i qualitat de l’equipament resultant, cada administració des de la seva competència.

Atès que des del Districte s’ha posat a disposició del Consorci d’Educació un solar, amb unes característiques d’ubicació, titularitat, dimensions i qualificació urbanística que el fan adient per a la construcció del nou institut.

Atès que el Consorci conjuntament amb l’Ajuntament han iniciat els tràmits per a la propera redacció del projecte executiu.

Atès la demanada social existent.

Atès el consens social i polític.

Instem al Consorci d’Educació perquè prioritzi la posada en marxa de l’Institut Vallcarca, dotant de la partida pressupostària necessària per a l’execució de l’obra tant bon punt s’aprovi el projecte.

Demanem accelerar el terminis el màxim possible en la fase de construcció. Ja que qualsevol demora administrativa pot suposar l’endarreriment d’un curs escolar.

Demanarem la creació d’una comissió de seguiment mixte (consorci-coordinadora- districte de Gràcia) que vetlli per l’acompliment dels terminis perquè el Vallcarca estigui funcionant l’any 2.021.

Demanem a tots els grups polítics els seu suport i que afavoreixin el seu propòsit.

Demanen el suport de les entuitats signants i fem una crida per a què asisteixin a la convocatòria de la concentració organitzada per la Coordinadora d’ Ampa de Gràcia el proper 27 de gener de 2019 als Jardins Comas i Llaberia a les 12h.

Coordinadora d Ampas de Gràcia

Desembre de 2018

Volem que construeixin l’Institut Vallcarca JA!