Comunicat de l’acció comunitària de reapropiació de solars del 25F 2017

Cada dia és més gran la indignació que compartim molts habitants d’aquesta ciutat. Les aliances entre el capital immobiliari, el financer i les elits polítiques han provocat, provoquen i provocaran, fins que no s’aturin, la destrucció del teixit veïnal i la vida de barri. Aquest és un clamor que supera les barreres generacionals o les diferències ideològiques. Des del Born a Poble-sec, des del Raval al Carmel, des de Poblenou al districte de Gràcia, aquests inversors estan destrossant la ciutat i expulsant el veïnat.

A Vallcarca, si no posem remei, viurem la crònica d’una destrucció del teixit veïnal en dues parts. La primera va arribar amb l’urbanicidi, quan les veïnes de tota la vida van marxar. La segona pot arribar amb l’anunciada reconstrucció, que acabi encarint l’habitatge en un barri envaït pel turista. L’urbanicidi de Vallcarca comença a gestar-se l’any 1975 amb el Pla General Metropolità i arriba a la seva esplendor amb la Modificació del Pla del 2002, que tornava a afectar el barri. Plans tots ells on es posaria en evidència d’una manera molt clara aquestes aliances, mai suficientment depurades, entre el capital immobiliari i les elits polítiques d’aquesta ciutat. Un conglomerat d’empreses vinculades a Nuñez y Navarro i altres inversors va començar a adquirir parcel·les al nucli antic del barri pocs mesos abans que es revaloressin exponencialment. En alguns casos l’Ajuntament de Barcelona compraria amb diners públics a NyN cases que aquest havia adquirit pocs mesos abans per un preu molt inferior. A més, la Modificació del 2002 afavoriria els interessos d’aquests privats, atorgant-los tots els drets negats al veïnat, mentre entitats públiques com la mateixa Bagursa feien la feina bruta de forçar l’evacuació dels immobles que havien d’anar a terra conforme el pla. A Vallcarca tenim una llarga i trista història de connivència entre l’Administració i els inversors immobiliaris.

Nuñez y Navarro és una empresa per tothom coneguda. La seva implantació a la ciutat de Barcelona i poblacions properes l’ha convertit en un autèntic monstre que ha trencat el teixit social, urbà i patrimonial de molts indrets, de la mà d’una legislació urbanística excessivament permissiva amb la seva pràctica especulativa. Unes pràctiques que es van posar de manifest quan el principal dirigent d’aquesta empresa va ser condemnat juntament amb el seu fill al març del 2011 per l’Audiència de Barcelona pels delictes de suborn i falsedat documental.

Avui estem a les portes de conèixer el resultat d’un concurs d’idees que ha de servir per refer l’ordenació d’una part de Vallcarca i que haurà de preveure una tipologia d’edificis coherent amb la morfologia del barri que s’adaptin a la trama urbana existent. Aquest concurs d’arquitectura entrarà a valorar el disseny dels habitatges, la seva sostenibilitat, eficiència i integració amb l’entorn, i també l’impuls de la cohesió social. Unes qüestions que no s’aplicaran a la totalitat del barri perquè a NyN no solament no se li exigeix això en els àmbits de propietat privada, sinó que té planejat construir uns edificis que no respecten la morfologia, ni conserven la trama urbana, ni s’integren amb l’entorn i estan lluny d’impulsar cap mena de cohesió social. Ens trobem amb la contradicció d’estar demanant respectar el format de barri-poble a la zona inclosa al concurs, d’haver protegit el nucli antic del barri, però de no exigir-ho a les construccions previstes adjacents, a mans dels inversors privats. I tot per un greuge històric que avui els polítics no semblen disposats a reparar.

Ara com ara sembla que NyN i l’Ajuntament estan en punt mort en les negociacions sobre els terrenys privats. Sospitem que NyN vol esperar que el barri es revalori gràcies a la inversió pública i així aprofitar-se’n. Un acte més en la llarga llista de greuges contra el barri i la ciutat.

Reclamem a l’Ajuntament de Barcelona:

1. Que continuï negociant amb fermesa amb els privats. Cal forçar que s’ajustin als criteris consensuats pel veïnat i creiem que la millor forma és a través de la venda, permuta o expropiació dels solars.
2. Que aquests terrenys passin a propietat pública per a la construcció d’habitatge de lloguer assequible per a la majoria del veïnat. No podem permetre que, en cas d’expropiació, es contempli el “lucre cessant” (el guany que suposadament deixa d’obtenir), i demanem que se li pagui a aquestes empreses amb permutes o a preu de sòl un cop s’hagin fet auditories per esclarir com es van produir aquestes adquisicions i depurar responsabilitats.
3. Que cedeixi terrenys per a la implantació de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús, com a alternativa per acabar amb el problema habitacional a la ciutat de Barcelona.
4. Que es rebaixin les alçades dels edificis que s’hagin de construir al nucli antic de Vallcarca, preservant així la morfologia de barri-poble.
5. La construcció d’habitatges amb comerç a la planta baixa per tal de fomentar un teixit econòmic productiu i comercial local. Cal que el Pla d’Usos previst al districte ho tingui en compte.
6. Que Vallcarca esdevingui un barri sostenible, verd i cohesionat socialment, però a la vegada sigui un barri assequible per a les classes populars.
7. Que es mantingui l’hort i la resta de la plaça dura que hi ha fins carrer Farigola com espai públic i autogestionat, com a eix de cohesió social.

Exigim al grup empresarial constructor-immobiliari Núñez y Navarro:

– Que abandoni la seva voluntat d’enriquir-se a costa d’especular i gentrificar els barris de Barcelona, i en especial el nostre, Vallcarca.

– Que s’avingui a la permuta dels seus terrenys a Vallcarca o que els vengui a preu de sòl.

Demanem a l’inversor Josep Fité, propietari dels terrenys on és ubicat l’hort comunitari:

– Que s’avingui a una permuta del seu terreny o a la venda d’aquest al preu del sòl per tal de mantenir l’hort i el terreny adjunt com a eix central de cohesió social pel barri.

Aquest comunicat és també una invitació al veïnat de Vallcarca i la resta de la ciutat per participar d’aquesta jornada reivindicativa i reapropiarnos dels solars que el grup NyN té al barri abandonats des de fa 8 anys amb l’única finalitat d’especular i enriquir-se amb cobdícia a costa d’un dret bàsic com és l’habitatge. Davant l’oportunitat que s’ha obert de reconstruir Vallcarca, cal que ens unim i lluitem per aconseguir un barri digne, sostenible i popular, on el benestar dels habitants sigui la principal motivació i no l’enriquiment de les constructores i immobiliàries. Que ens organitzem per revertir la tendència que poc a poc va arribant a tota la ciutat: que substitueix per nous inquilins amb més poder adquisitiu els antics veïns de tota la vida, que perden el dret de gaudir de la ciutat, d’utilitzar l’espai públic i d’accedir a un habitatge digne i assequible al seu propi barri.

 

Comunicat de l’acció comunitària de reapropiació de solars del 25F 2017

Dissabte nova jornada per revitalitzar el barri!

Aquest dissabte 25 de febrer a partir de les 10h convoquem una nova jornada per reconstruir el barri. Esperem que infants i adults es trobin per gaudir de diferents activitats per reivindicar quina és la Vallcarca que volem.

429715518_110554

Entre totes reconstruirem espais amenaçats per promotors immobiliaris  que desconeixen les necessitats del barri i que especulen amb espais on volem incidir i seguir compartint moltes inquietuds, per viure el millor possible a Vallcarca

Us esperem!

Dissabte nova jornada per revitalitzar el barri!

COMUNICAT DE RESPOSTA AL CONCURS DE SOLARS MUNICIPALS PER CONSTRUIR COOPERATIVES D’HABITATGE EN CESSIÓ D’ÚS A BARCELONA

Escrivim aquest comunicat per donar resposta al concurs de solars municipals convocat per l’Ajuntament de Barcelona que té la finalitat de promoure la construcció de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. En particular, en relació amb el concurs per optar al solar de la carretera de Sant Cugat, 66.

L’Associació per a la Promoció de l’Habitatge Cooperatiu a Vallcarca va debatre col·lectivament l’opció de presentar-se al concurs del solar de la carretera de Sant Cugat, al barri de Sant Genís, i la decisió va ser de no fer-ho pels següents motius:

 
1. PLA POPULAR DE VALLCARCA
La nostra associació sorgeix de l’Assemblea de Vallcarca amb l’objectiu de promoure un model alternatiu d’accés a l’habitatge que trenqui amb l’especulació i permeti reconstruir el barri amb un model que afavoreixi l’autogestió, l’arrelament al barri, l’habitatge assequible i la vida comunitària.
Vallcarca ha patit un urbanicidi que ha afectat el seu teixit urbà i social, on no s’han tingut en compte les persones que hi vivim. És per això que ara defensem que la reconstrucció del barri l’hem de liderar les veïnes. En aquest sentit, pensem que és necessari que alguns dels terrenys que són de propietat pública al barri siguin cedits per construir-hi cooperatives, ja que si els nous habitatges públics que es construeixin són cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, estarem fomentant espais d’apoderament veïnal arrelats al barri que contribuiran en el procés de reconstrucció popular de Vallcarca.
Per aquest motiu, tot i que el solar en qüestió es troba relativament a prop de Vallcarca, vam decidir que no tenia sentit accedir a un solar fora del barri i perdre una part fonamental dels nostres objectius com associació.

 
2. TERMINIS
Les bases del concurs van ser anunciades a mitjans de novembre del 2016 i s’ha donat un termini únicament de tres mesos per presentar propostes. Com que la selecció de solars s’ha fet sense tenir en compte aquells barris on ja hi ha grups de veïnes organitzades per crear una cooperativa, ha estat necessari generar grups amb molt poc temps. Un fet que considerem contraproduent, ja que crear grups de convivència, decidir
juntes com volem viure i responsabilitzar-se de la promoció d’un edifici de forma autogestionada requereix un període de temps més llarg. El poc temps per elaborar les propostes afavoreix a les promotores d’habitatge cooperatiu tradicional o a processos grupals molt tutelats per empreses gestores.

 
3. FORMAT
Les bases del concurs detallen que la proposta arquitectònica tindrà un pes molt important en la selecció dels grups guanyadors. Creiem que aquest aspecte hauria de ser secundari i valorar en primer lloc l’arrelament al barri on es troba el solar i la proposta de vida en comú del grup consolidat. Voldríem remarcar grup consolidat perquè creiem que el concurs possiblement ha fomentat la creació de nous grups, però en canvi pot haver deixat fora col·lectius existents que ja estan arrelats a un barri determinat (on no hi ha cap dels set solars) o que no tenen els mitjans econòmics per contractar arquitectes, economistes i advocades.
Cal destacar que les bases del concurs permeten que les propostes vinguin d’una cooperativa d’habitatges convencional, on una entitat gestora es presenta i les futures usuàries no participen gens, o molt poc, de l’elaboració del projecte.
Pensem que és important que les primeres cooperatives d’habitatge en cessió d’ús que es creïn a Barcelona fomentin al màxim l’autogestió, l’apoderament i la vida en comunitat, per assentar unes bones bases del model a la nostra ciutat.

 
4. SOLAR DE LA CARRETERA DE SANT CUGAT
En relació amb aquest solar volíem destacar que el fort pendent i la limitació de la construcció de màxim 9 habitatges encareix molt el cost de l’obra. Per aquesta raó, el preu dels futurs habitatges previsiblement serà poc assequible i dificultarà l’accés a persones amb pocs recursos econòmics.
En segon lloc, el solar està totalment desvinculat de la vida de barri de Vallcarca, en el qual ens sentim arrelats i en el qual volem contribuir.
Per això, tot i que veiem positiu que des de l’Ajuntament de Barcelona es promoguin les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, també hem considerat necessari transmetre la nostra disconformitat amb alguns aspectes d’aquest concurs. A la vegada, volem animar a tots els grups, persones i administració a reflexionar
obertament com es podria gestionar el procés de concessió de solars municipals a futures cooperatives en cessió d’ús.
Per acabar, aprofitem per deixar constància de l’existència d’un grup de persones, dins de l’Associació per l’Habitatge Cooperatiu a Vallcarca, que porta treballant des del gener del 2015 i que ha consolidat una comunitat per promoure una cooperativa en cessió d’ús al barri amb els valors que hem destacat en aquest
comunicat.
Continuem treballant plegades perquè segueixi creixent el món de l’habitatge cooperatiu!!!

COMUNICAT DE RESPOSTA AL CONCURS DE SOLARS MUNICIPALS PER CONSTRUIR COOPERATIVES D’HABITATGE EN CESSIÓ D’ÚS A BARCELONA

Presentem el ‘Carregades de Raons’ a la Biblioteca de Lesseps

El divendres 17 de febrer fem la presentació del llibret Carregades de Raonsa la Biblioteca Jaume Fuster de Lesseps a partir de les 19h.

Amb aquest treball editat per la comissió d’urbanisme de l’Assemblea, el Col·lectiu d’Arquitectes Volta i l’Observatori de Vallcarca volem compartir les nostres raons amb tothom q les vulgui conèixer/debatre, després d’anys lluitant contra un urbanicidi flagrant.

cdr

Aquest és un projecte d’emancipació social de diferents col·lectius de Vallcarca, que recull moltes de les idees que inspiren el nostre Pla Popular per tal de viure al marge de les injustes dinàmiques immobiliàries.

Us esperem !

Presentem el ‘Carregades de Raons’ a la Biblioteca de Lesseps