Comunicat Previ a la reunió amb Ajuntament i NyN

Prèvia

Vista la informació parcial i errònia publicada avui al diari L’Independent de Gràcia, des de l’Assemblea de Vallcarca volem aclarir quina és la situació real de les negociacions amb l’Ajuntament i l’empresa Núñez y Navarro. Lamentem aquesta mala praxis periodística, sense contrastar ni confirmar amb les parts les informacions aparegudes, però aprofitem per exposar al veïnat el que hem fet des de l’assemblea i el punt de vista de l’assemblea de tot plegat.

És de coneixement públic que fa anys que estem negociant amb l’Ajuntament i que, gràcies a la pressió veïnal, vam aconseguir forçar una primera entrevista amb Núñez y Navarro per presentar-li les nostres reclamacions, entre les quals es troba la salvaguarda del Nucli Antic de Vallcarca. Des de llavors ens hem reunit en un parell d’ocasions amb la immobiliària NyN i incomptables vegades amb l’Ajuntament, per treballar la configuració de les unitats d’actuació que pertanyen a propietaris privats.

La nostra demanda històrica és que Núñez marxi del barri que ha contribuït a destrossar (tant des d’un punt de vista urbanístic com social) i que es vengui tots els solars que hi té, a preu de sòl i sense lucre cessant. Aquests solars i finques van ser adquirides per la immobiliària de forma “legal”, si bé l’ètica de com va arribar a convertir-se en propietària de mig Vallcarca és més que discutible: nosaltres sempre hem demanat una auditoria per esclarir-ne possibles corrupteles, però mai hi ha hagut la voluntat per part de l’Ajuntament de dur-la a terme.

Els darrers anys hem estat demanant reiteradament a l’Ajuntament que fes l’esforç econòmic de convertir els solars de NyN en titularitat pública: sabem que aquest seria un retorn just per un barri on les polítiques urbanístiques municipals fa dècades que ens castiguen. En primera instància però, el consistori es va negar a negociar amb nosaltres sobre aquest tema, concedint les llicències d’obres demanades per Núñez. Vam contestar amb la convocatòria d’una gran manifestació veïnal el passat mes de maig i la visita a la seu central de NyN fins a aconseguir arrencar-li, no sense esforç, una primera entrevista.

Nosaltres, conscients que en les negociacions totes les parts han de cedir per arribar a acords i lluitant contra les nostres contradiccions d’haver d’acceptar que qui va destruir el barri ara vingués a enriquir-se amb la seva construcció, hem sigut propositius: hem treballat per trobar solucions (sent l’única de les tres parts implicades que no és professional, actuant d’acord amb la nostra implicació, responsabilitat i compromís com a ciutadans i com a veïnat que s’estima el seu barri i la seva ciutat). Hem proposat reduir alçades, comprar els pisos que l’especulador immobiliari tenia pactats amb l’ajuntament, oferir permutes, redissenyar els projectes originals perquè almenys no siguin tan agressius amb l’entorn

Ara, a falta d’una nova reunió amb Núñez (que diu L’Independent que ja s’ha produït!), portem la proposta, un cop més feta des de l’esforç del nostre treball col·lectiu, que tot el que es construeixi a Vallcarca estigui sotmès a un estricte control de preu. Volem un model nou en política de lloguer a Barcelona, pensat perquè el veïnat no hagi de marxar per l’encariment de l’habitatge. Un model amb un mercat estable i regulat de preus, perquè l’accés a l’habitatge digne i assequible sigui finalment una realitat als nostres barris.

Assemblea de Vallcarca
15 de desembre de 2017

Comunicat Previ a la reunió amb Ajuntament i NyN